Hydraulický olej HM 46 pro celoroční provoz

Hydraulický olej HM 46 je nejčastěji využívané mazivo hydraulických systémů v České republice. Jedná se o minerální, odparafinovaný rafinovaný olej, do kterého se přidávají průmyslová aditiva, která neobsahují chlór. Přísady zlepšují některé jeho vlastnosti, např. odolnost vůči korozi, zvýšení indexu viskozity, odolnost proti otěru, proti pěnění, a odolnost vůči změnám vlastností při působení nízkých teplot.

obrábění kovu

Olej HM 46 je možné mísit s hydraulickými oleji HM 68 a HM 32 a také s testovacími vzorkovými oleji. Podle státní normy ČSN 65 0201 je tento olej zařazen do skupiny hořlavin IV. třídy.

Užitné vlastnosti

Hydraulický olej HM 46je určen pro hydraulické a hydrodynamické stroje a mechanismy, které jsou vystaveny vysoké zátěži mechanické a tepelné. Výrazné omezení se vztahuje pouze na systémy s vysokou protipožární stabilitou. Olej zároveň slouží jako ochrana proti korozi – konzervační činidlo při dlouhodobém skladování užitné techniky.

těžký stroj

Praktické využití nachází v různých hydraulických převodech, regulačních a řídících jednotkách, a obecně v zařízeních, která jsou vystavena extrémnímu namáhání, např. v zemědělské výrobě, ve strojírenském průmyslu, ve stavebnictví, v dopravních odvětvích atd.

Podmínky skladování

Olej se skladuje při běžné pokojové teplotě, nejlépe v rozmezí od 15 do 35 stupňů Celsia, teplota však nesmí překročit hodnotu 40 stupňů. Skladování musí probíhat v uzavřené nádobě. Po dobu skladování nesmí olej vykazovat tvorbu usazenin, barevné odlišnosti, ani sklon k oddělování jednotlivých vrstev, to vše minimálně po dobu pěti let ode dne výroby. Skladovací prostory musí být zabezpečeny proti požáru a jiným vlivům podle státní normy ČSN 75 3415. Přeprava a skladování olejů je možná v ocelových sudech, případně v originálním balení od výrobce, nesmí se však používat materiály s vnitřním pozinkovaným povrchem. Obecně nesmí tento olej přijít do styku se zinkem.

velké rypadlo

Ochrana zdraví a životního prostředí

S olejem je nutno nakládat jako s hořlavinou IV. třídy. Jedná se o produkt, který není odbouratelný přirozenou biologickou cestou, nesmí tedy dojít k průsaku do země a spodních vod, kanalizace atd. Odpad se likviduje na sběrném místě nebezpečného odpadu.